Informacje prawne

Warunki przedstawione poniżej są zgodne z zapisem Prawa UE 34/2002 wydanym w dn. 11 czerwca 2002 (Art. 9 i Art. 10). Zgodnie z polską Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz. u. 94 nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów i rozwiązań, dokumentacji, rysunków i zdjęć do bezpośredniego kopiowania i rozpowszechniania, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

Jedynym właścicielem informacji zawartych na stronach www.dartech.com.pl oraz www.olivatorras.pl (gdzie adres strony źródłowej to www.olivatorras.com) jest L. OLIVA TORRAS S.A. z siedzibą w Camí de Rajadell, s/n - 08241 Manresa (Barcelona), Hiszpania. Tel: +34938729733, fax: +34938729980, e-mail: olivat@olivatorras.com, C.I.F. A 08280240

zarejestrowana w Rejestrze Handlowym w Barcelonie / Hiszpania, Nr 23705, odnośnik 222, strona B-60090.

Właścicielem stron www.dartech.com.pl oraz www.olivatorras.pl jest firma DARTECH Dariusz Bielski, dalej zwana jako „DARTECH” zarejestrowana w Urz.Dz. Warszawa Bielany, pod numerem REGON 142555446.

Zasady użycia

Zawartość stron www.dartech.com.pl oraz www.olivatorras.pl została użyta przez DARTECH za zgodą L. OLIVA TORRAS, S.A. w okresie ważnego Kontraktu Dystrybucyjnego na wyłączność dla obsługi terytorium Polski. Wszystkie informacje, nazwy, symbole, grafika, zdjęcia oraz inne treści użyte na wymienionych stronach są wyłączną własnością L. OLIVA TORRAS, S.A. i nie mogą być kopiowane, używane lub rejestrowane pod żadną postacią. Firma OLIVA TORRAS i DARTECH są niezależnymi podmiotami gospodarczymi i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie poniesione straty, utratę zarobku, utratę korzyści lub możliwości rozwoju biznesu, koszty uszkodzenia, opłaty lub inne roszczenia, które mogą mieć miejsce lub były w związku z wykorzystaniem treści technicznych i produktowych zamieszczonych na powyższych stronach internetowych. L. OLIVA TORRAS, S.A. nie bierze odpowiedzialności za nieścisłości w treści zamieszczone na polskiej wersji strony www.olivatorras.pl i oświadcza, że nie jest jej administratorem, ani właścicielem. Używanie wymienionych stron internetowych lub zapisywanie ich treści, może być wykonywane jedynie wtedy, gdy dana osoba / firma zaakceptuje Warunki zapisane w powyższej Informacji Prawnej. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z przedstawionymi zapisami, nie możecie Państwo używać lub zapisywać żadnych informacji przedstawionych na stronach internetowych www.dartech.com.pl oraz www.olivatorras.pl.

Ograniczenie użycia

Wszelkie Prawa Zastrzeżone przez © DARTECH Dariusz Bielski Warszawa. Zawartość stron internetowych DARTECH nie może być kopiowana, przenoszona, publikowana, dystrybuowana pod żadną postacią, w części lub w pełnym zakresie, bez pisemnej zgody DARTECH, poza przypadkiem, gdzie DARTECH wyrazi zgodę, aby poszczególne informacje mogły być przechowywane na komputerze osoby / klienta lub drukowane jedynie na użytek danej osoby / klienta.

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych www.olivatorras.com , www.dartech.com.pl oraz www.olivatorras.pl zostały przygotowane w dobrej wierze, jak również firmy L. OLIVA TORRAS, S.A. oraz DARTECH uznają je za zgodne z wiedzą inżynierską projektowania i produkcji podzespołów mechanicznych. Jednakże, mogą one zawierać błędy pisowni i nieścisłości techniczne. Klienci, którzy są zainteresowani używaniem informacji technicznej o produkcie lub poszukują specjalistycznych rozwiązań, powinni, we własnym zakresie wykonać stosowne pomiary i zweryfikować specyfikację, charakterystyki i zgodność przedstawionego Produktu /-ów, który zamierzają użyć do indywidualnych zastosowań. Wszystkie zamieszczone informacje nie posiadają gwarancji użycia w każdych warunkach lub nie stanowią o cechach, co do jakości każdego elementu, czy jego fukcjonalności dla indywidualnych zastosowań. Wszelkie warunki stosowania i specyfikacja techniczna zostały podane jedynie informacyjnie, wykluczając wszelką odpowiedzialność prawną, w szczególności jej niepoprawne użycie. Przedstawiona na stronach internetowych informacja techniczna lub specyfikacja, może być nieaktualna i firmy L. OLIVA TORRAS, S.A. oraz DARTECH zastrzegają sobie prawo do jej rozszerzania lub modyfikacji bez podania przyczyny.